יבגני פוסטל הי"ד

סטודנט למדעי המחשב בבן גוריון, השתתף בתוכנית עתידים לתעשייה, ועבד בחברת ״מובילאיי״. חכם ושאף למצוינות, חייו נקטפו בטרם עת לאחר שיצא לבלות במסיבה בקיבוץ ״רעים״, בה נרצח על ידי מחבלי החמאס. נפל בגיל 25.

-