יהודית יצחקי הי"ד

נרצחה על ידי מחבלים בביתה שבקיבוץ בארי.

-