יהונתן רום הי"ד

נרצח בגיל 23 במסיבת הטבע ברעים.

-