יואל משה סלומון

היה שד"ר, עיתונאי, עורך ומדפיס, מפורצי חומות ירושלים וממייסדי פתח תקווה.

08/03/1838 - 22/10/1912