יובל מור יוסף הי"ד

לוחם חטיבת כפיר שהתחנך לערכי הציונות הדתית, תלמיד בישיבת הסדר שנצח בפיגוע בגבעת אסף בשנת תשע"ט יחד עם חבר נוסף ליחידה.

25/01/1998 - 13/12/2018