יובל רביע הי"ד


התגורר בדקל
ונרצח במסיבה ברעים.
יהי זכרו ברוך .

-