יוליה דידנקו למאי הי"ד

נרצחה ע"י מחבלים בני עוולה במסיבת הטבע ברעים. יהי זכרה ברוך.

-