יוליה צ'בן הי"ד

נרצחה בחוף זיקים בת 24 ב07.10.23

-