יונה כהן הי"ד

נרצחה במתקפה האכזרית על קיבוץ בארי

-