יונה פריקר הי"ד

תושבת קיבוץ בארי שנרצחה בידי מחבלים הארורים. יהי זכרה ברוך.

-