יונתן זיידמן הי''ד

נרצח על ידי מחבלי בני עוולה.
יהי זכרו ברוך.

-