יוסי סילברמן הי"ד

נרצח יחד עם אשתו במתקפה האכזרית על קיבוץ ניר עוז

-