יוסף (יוסי) והב הי"ד

נרצח בביתו בקיבוץ ניר עוז במתקפה הארורה. בן 65 בהירצחו. יהי זכרו ברוך.

-