יעקב אריה יהודה הרטמן

נהרג בגבורה בדרכו לדאוג לתפילין לו ולחבריו

09/11/1927 - 07/06/1948