הרב יעקב יצחקי - היעב"ץ

היה הרב הראשי ואב בית דין של דאגסטן, חוקר של ההיסטוריה של עם ישראל, ומייסד המושבה באר יעקב, הנקראת על שמו.

01/09/1846 - 11/06/1917