יעקב מורטוב הי''ד

יעקב היה איש טוב לסביבה.
יהי זכרו ברוך.

-