יעקב קובי פריאנטה הי"ד

תושב שדרות
יהי זכרו ברוך.

-