יעקב שמעיה הי"ד

נרצח עם בנו - אושר במארב מחבלים סמוך לרעים

-