יפתח יאחנגילוב הי"ד

תושב אופקים
יהי זכרו ברוך.

-