יצחק (איציק) בלטי הי"ד

נרצח על ידי מחבלי החמאס הארורים בחדירה לעיר אופקים. בן 53 בהירצחו. יהי זכרו ברוך.

-