ראש הממשלה יצחק שמיר ז"ל

היה ראש ממשלת ישראל השביעי ושר בממשלותיה, יושב ראש הכנסת, ראש האופוזיציה, מבכירי "המוסד" וממפקדי לח"י.

22/10/1915 - 30/06/2012