ישעיהו וינברג

היה מנהל ישראלי שעמד בראש התיאטרון הקאמרי, בית התפוצות ומוזיאון השואה האמריקאי.

14/07/1918 - 01/01/2000