רבי ישעיה אשר זליג מרגליות

היה תלמיד חכם ירושלמי, מקובל ומחבר ספרים.

-