ישראל גורי

ממייסדי מפא"י, בה נחשב סמכות מוסרית; חבר הכנסת מיום ייסודה ויושב ראש ועדת הכספים מן הכנסת השנייה ועד לכנסת החמישית.

15/10/1893 - 17/09/1965