ישראל דקר חדד - דקי

בן 55
בכד בתשרי 9/10 נהרג עקב פגיעת טיל .

13/07/1968 - 09/10/2023