ישראל צ'אנה הי"ד

נפל בקרב עם מחבלים באופקים. בן 30 בהירצחו. יהי זכרו ברוך.

-