כנרת גת הי"ד

נרצחה במתקפת הטרור על קיבוץ בארי. יהי זכרה ברוך.

-