כרמל בכר הי"ד

נרצח בביתו בקיבוץ ביחד עם אמו, דנה הי"ד. בן 15 בהירצחו. יהי זכרו ברוך.

-