לאוניד לוזובסקי הי''ד

נרצח בדרכו לעבודה על ידי מחבלים בני עוולה.
נרצח בגיל 51 לחייו.
יהי זכרו ברוך.

-