לבנת לוי הי"ד

נרצחה בגיל 27 בזמן שניסתה להימלט במכוניתה מהמסיבה ברעים, אך כדורי המרצחים הארורים השיגו גם אותה,
הותירה הורים ו9 אחים ואחיות.

-