לוטן אביר הי"ד

"לא הייתה בו טיפת רוע, כל כולו שידר אנרגיות טובות ואהבת חיים".

-