ליאור מימון הי"ד

ליאור נרצחה בעת שעבדה בהפקת פסטיבל המוזיקה ברעים בגיל 22.

-