ליאל איטח הי"ד


תושב ענתות
נרצח במסיבה ברעים על ידי בני עוולה.
יהי זכרו ברוך.

04/09/2001 - 07/10/2023