ליבי כהן מגורי הי''ד

נרצחה בדרום על ידי מחבלי בני עוולה.
יהי זכרה ברוך.

-