ליליה גילר הי''ד

תושבת שדרות נרצחה על ידי מחבלי בני עוולה בדרום.
יהי זכרה ברוך.

-