לילי קייסמן (סגיר) הי"ד

נרצחה במתקפת הטרור קיבוץ חולית ע"י בני עוולה.

-