ליעם בור גלעון הי"ד

נרצח ע"י בני עוולה במסיבה ברעים. בן 26 בהירצחו.

-