מאור רפאל שלום הי"ד

נפל במסגרת מילוי תפקידו בשירות הביטחון הכללי

-