מאיה ביטון הי"ד

ארוסתו של אלירן מזרחי הי"ד , בילו יחד בפסטיבל ונרצחו ע"י המחבלים

-