מאיה ווישניאק

נרצחה ע"י בן זוגה בגיל 20

07/07/1998 - 16/05/2020