מאיר אביצדק רוקובסקי ז"ל

בן 23 בנופלו נח"ל

- 30/12/1970