מאיר אברג'יל הי"ד

נירצח בגיל 55 שירת כרכז חקירות תחנת שדרות, מחוז דרום.


-