מאיר (מאיר'קה) מזרחי ז"ל

בן 18 בנופלו נפל במלחמת ים הכיפורים.

02/09/1955 - 06/10/1973