מארק (מרדכי) פרץ הי"ד

נרצח כשהיה בדרכו להציל את ביתו שהייתה מבסיבת הטבע בסמוך למושב רעים.

-