מוריה אור סויסה הי"ד

נרצחה במסיבה ברעים ע"י בני עוולה. בת 23 בהירצחה.

-