מור מאיר הי"ד

נרצחה עם אביה דורון במתקפת המחבלים בקיבוץ נירים. בת 17 בהירצחה.

-