מיכאל אברמוב הי"ד

נרצח בשדרות במהלך מתקפת הטרור של מחבלי החמאס.

-