מיכל אדמוני הי"ד

התגוררה בכפר עזה ונרצחה יחד עם בנה על ידי בני עוולה.

-