מיכל מראל זרבאילוב הי''ד

תושבת שדרות , נרצחה באוטובוס הגימלאים.
יהי זכרה ברוך.

-