מירה שטהל הי''ד

מירה היתה חיה את משפחתה ותמיד היתה נוהגת לעודד ולנחם אותם לחזק ולגדל. מירה נרצחה על ידי בני עוולה בדרום.
יהי זכרה ברוך.

-